Je rozdíl mezi během s trasérem a samostatně?

Když nevidomý běží sám, musí být ostražitější, více hlídat zvuky, zda mu někdo nevejde do dráhy. Je to zvláštní pocit určité nejistoty. Při chůzi má hůl, při běhu se spoléhá na sluch a na ohleduplnost okolí.
Nevidomí, kteří žijí v ústavech, neběhají samostatně vůbec.