V čem je běh nevidomého s trasérem lepší?

Může si užít větší rychlosti, protože ví, že je v bezpečí. Dostane se na místa, která jsou pro něho neznámá, dozví se více informací o světě kolem sebe.